Coaching is mensenwerk. De route bepaal ik samen met de klant. Persoonlijk maatwerk. Soms provocerend en confronterend. Soms met behulp van sport. Soms met humor. Soms ook juist niet.

Ik onderscheid drie hoofdvormen van coaching: personal coaching, loopbaancoaching en coaching van managers.

Personal coaching

Iedereen heeft wel eens het gevoel dat er veel meer inzit dan er uitkomt. In je relatie, in je werk of op sociaal gebied. Je wilt wel ontsnappen aan jezelf maar weet niet hoe. Coaching kan je helpen zaken helder te krijgen. En een route te ontwikkelen om veranderingen en doelen te realiseren.

De ervaring leert dat persoonlijke coaching verrassend snel tot resultaat kan leiden. Vaak zijn vijf sessies al voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Een helder beeld van de toekomst, met een praktisch stappenplan om doelen te realiseren.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is gericht op werkgerelateerde vraagstukken. Wie is de persoon, wat is zijn achtergrond, welke ambities en drijfveren spelen een hoofdrol? De antwoorden op deze vragen worden in de context geplaatst van de werkomgeving. Wat is de bedrijfscultuur, wat zijn de functie-eisen op het gebied van kennis, ervaring en attitude?

De coaching maakt helder wat de persoon in kwestie kan betekenen voor de organisatie en andersom. En wat er voor nodig is om een balans te realiseren die in het belang is van beide partijen.

Een belangrijk onderdeel van het coachingproces is het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het doel, voor zowel persoon en organisatie, staat hierin centraal, alsmede een stappenplan om dit doel te realiseren.

Coachen van managers

Het tempo van veranderingen ligt binnen veel organisaties steeds hoger. Leiding geven stelt hoge eisen aan de individuele managers. Met name het aansturen en begeleiden van medewerkers vereist specifieke leiderschapskwaliteiten.

De coaching van managers draait om de volgende vragen.

Onderdeel van het traject is een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit geeft houvast om je doelen te realiseren. In dit plan beschrijf je welke acties je gaat ondernemen en binnen welk tijdsbestek.