Outplacement wordt ingezet wanneer het dienstverband ophoudt te bestaan. In de meeste gevallen hebben een werknemer en werkgever een zgn. beëindigingsovereenkomst met elkaar gesloten. Daarin is een datum bepaald  wanneer het arbeidscontract eindigt. De reden voor beëindiging kan verschillend zijn: een reorganisatie, een bezuiniging, een conflict of omdat beide partijen niet meer met elkaar samen willen/kunnen werken. Vroeger zagen we dat vooral het hoger management in aanmerking kwam voor outplacement. Tegenwoordig is outplacement een vorm van loopbaanadvies die voor veel meer medewerkers, van alle niveaus, wordt ingezet.

Juist het feit dat iemand weet dat hij op een bepaalde datum geen baan meer heeft maakt hem of haar vaak erg onzeker. “Kom ik wel weer ‘aan de bak’ ? En dat in deze tijd ? Willen ze iemand van mijn leeftijd nog wel ?” Allemaal vragen die in een outplacementtraject aan bod komen en die zo’n traject bewerkelijk en uitgebreid maken. De meeste outplacementtrajecten duren dan ook een half jaar of langer.

De meeste loopbaanadviseurs bieden ook outplacement aan. Voor sommige is het zelfs de hoofdmoot. Zij hebben zich helemaal of grotendeels in outplacement gespecialiseerd en noemen zichzelf outplacementadviseur of outplacementbureau.

Meer weten, neem dan contact met me op.