Methodes

De invulling van een coachingstraject is per situatie en persoon verschillend. Elke aanpak is maat- en mensenwerk. Het doel is te komen tot oplossingen die werken. Daarbij maak ik gebruik van verschillende hulpmiddelen die de aanpak kunnen ondersteunen. Onder andere zijn dit het Kernkwadrant van Ofman, de Logische Niveaus van Robert Dilts, de Roos van Leary en bepaalde vormen van NLP.

Werkwijze

Elk traject start met een intakegesprek en op grond daarvan worden verdere afspraken gemaakt.  Gemiddeld bestaat een coachtraject uit 6-8 sessies (inclusief intakegesprek). Elk traject wordt afgerond met een evaluatiegesprek.
Coachingsessies duren anderhalf uur.
Voor bedrijven geldt dat na een intakegesprek een offerte wordt opgesteld waarin tevens het doel van de coaching en de duur van het traject worden beschreven. Over de aard, strekking en inhoud van rapportages aan de opdrachtgever vindt vooraf overleg met de klant plaats.  Zowel voor de intake als voor de evaluatie wordt een driegesprek als de meest aangewezen vorm geadviseerd.

Tarieven

Particulier:  88 euro incl. BTW per sessie van anderhalf uur.
Zakelijk: 110 euro excl. BTW per sessie van anderhalf uur.

Prijs totaal coachtraject of andere vormen van maatwerk op aanvraag.